Ülevaade: Maaeluministeerium korraldas ÜPP reformi kaasamisürituseKuigi on tavaliselt kombeks riiklike kaasamisürituste kallal näägutada, ei ole mul seda kavas teha. Loomulikult, alati saab varem, rohkem ja paremini, aga laias laastus oli Maaeluministeeriumi üritus pigem hästi korraldatud. Kokku oli kutsutud väga erinevaid põllumajanduse ja maaeluga seotud asjalisi ning pärast ministeeriumi kantsleri sissejuhatust ja ministri tervitust andsid kaks asekantslerit oma ettekannetes päris hea ülevaate ÜPP minevikust ja hetkeseisust ning tulevikuaruteludest. Neli töörühma, mis ettekannetele järgnesid, olid pealkirjastatud „Tark põllumajandus”, „Kohanemisvõimeline põllumajandus”, „Keskkonnahoidlik põllumajandus” ja „Elav maamajandus”.


Kuivõrd puhtakujulist „keskkonnarahvast” üritusel just palju polnud, läksin keskkonnale pühendatud töörühma. Tegelikult selgus, et huvi selle teema vastu on päris suur. Mitmed osalejad rõhutasid elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse tähtsust ning minagi kiitsin sellele takka. Arutati ka tolmeldamiskriisi teemal, alustades kodumesilastest, millele ma lisasin ka metsikute tolmeldajate kaitse vajaduse. Loomulikult rääkisin ka veekaitse vajadusest, alates eutrofeerumisega seotud probleemidest Läänemere valgalal ja lõpetades vee ratsionaalse kasutamisega Vahemeremaades. Kõneldi veel mitmel olulisel teemal, nagu mullakaitse, mahepõllumajanduse ette veeretatavad probleemid ja vajadus säilitada mitmekesisus põllumajandustootmises. Ettepanekud poliitika tuleviku suhtes olid üsna erikarvalised, omalt poolt lisasin, et vajame radikaalset muutust, sealhulgas tänase kahesambalise struktuuri ülevaatamist.

ÜPP on, nagu ka varem kirjutatud, pagana keeruline. Nii pole ka ime, et paljud asjalised ei suuda mõista, mida otsustatakse ÜPP reformidega, mida selle kohaliku rakendamisega ja mida hoopis teiste poliitikavaldkondade abil. Maaelu raskustega seotud frustratsioon paistis välja mitmelt poolt, konstruktiivseid ettepanekuid teha on aga sellises olukorras õige keeruline. Sestap muidugi on raske ennustada, mis ja kui palju töörühmades arutatust tegelikult tulevikku mõjutab.


Pärastlõunasel ajal said kõnepulti järjest erinevate põllumajanduse ja maaeluga seotud ühiskondlike huvide esindajad: esmalt loomulikult põllumajandus ise, seejärel keskkond, siis mittepõllumajanduslik maaettevõtlus, kohalik algatus ja teadus. Keskkonnapoolt oli au esindada minul. Aega polnud just palju, kuid olulise sai ära öelda: ÜPP vajab põhimõttelist muutust, sest ta on erinevate toetuste tasemete tõttu ebaõiglane, ei toeta põllumajandusega seotud elurikkust ja ega aita kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele – pigem vastupidi, nagu nähtub lämmastikubilansi ja otsetoetuste taseme seosest.


Ürituse programm koos ettekannetega on leitav SIIT!

Minu ettekande slaidid on nähtavad ka otse SIIT!

Vaata ka Aleksei Lotmani ettekannet Maaeluministeeriumi ÜPP 2020+ kaasamisüritusel - ettekande algab 02:08! 


Postituse autor: Aleksei Lotman, ELF
Comments

Popular posts from this blog

ÜPP reformi käik tekitab pettumust

Galerii: II päev - talude külastus ning seminar

CAP reform is a disappointment