Posts

Showing posts from November, 2017

Phil Hogani vastus ÜPP konverentsi avalikule kirjale

Image
Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan vastas septembris toimunud ÜPP konverentsi avalikule kirjale.

Kirja lugemiseks klõpsa SIIA! An answer by Phil Hogan to the open letter on CAP

Image
The  European Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan sent an answer to the open letter signed by multiple participants of CAP conference.


Click here to read the letter!
Hädisevõitu tulemus – kuigi võinuks minna ka hullemini

Image
See kord tuleb taas kord juttu glüfosaadist, maailma enimkasutatud herbitsiidist, mille jääke leitakse tänapäeval toidus, söödas ja inimeste uriinis. Põgusalt eelloost ehk millest oleme juba kirjutanud.


Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur leidis tuginedes glüfosaadi kohta avaldatud teaduslikele artiklitele selle olevat tõenäolise kantserogeeni. Seevastu Euroopa Liidu institutsioonid jäid uskuma keemiatööstuse tellimusel valminud töid, mille kohaselt ei kujutavat antud kemikaal mingit ohtu. Avalikkus siiski sellist rahustavat juttu uskuma ei jäänud. Euroopa Komisjon oli eelmisel aastal avalikkuse suurest huvist mõneti kohkunud ja pikendas glüfosaadi kasutusluba vaid aastaks, kuid sel aastal sooviti pikendada seda juba kümneks aastaks. Vastav ettepanek esitati Taimede, Loomade, Toidu ja Sööda Komitee päevakorda. Euroopa Parlament leidis kõnealuse rakendusmääruse vastuvõetamatu olevat ja võttis vastu resolutsiooni, millega kutsutakse üles pärast üleminekuperioodi glüfosaat keelustada. J…