Posts

Showing posts from September, 2017

Summaries of the conference

Image
We are pleased to share the summaries of the conference "CAP 2020. Towards sustainable agriculture"
Please find the Summary Report HERE!

Also, all the presentations are available in HERE!
Thank you to all the speakers and participants!

Konverentsile tagasi vaadates

Image
ÜPP tuleviku konverents sai läbi ja sellele järgnenud nädal ka. Tõsi, sellesse mahtus veel Tallinnas toimunud rahvusvaheline mahepõllumajanduse organisatsiooni IFOAM Euroopa kongress. Nõnda olimegi koos mahetootjatega Tallinnas toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametliku kohtumise kahelt poolt pihtide vahele võtnud, andes mõista, et põllumajandus vajab pööret säästva arengu suunas. Tõsi, kummagi ürituse esindajaid põllumajandusministritega kohtuma ei lubatud, kuigi sinna pääsesid peavoolupõllumeeste organisatsiooni COPA/COGEGA esindajad.Nagu konverentsi pressiteatest näha, saatsid konverentsi ettekandjad ja osalejad põllumajandus-kalandusnõukogule ning teistele Euroopa Liidu otsustajatele avaliku kirja, milles rõhutavad vajadust muutuste järele tänases põllumajanduspoliitikas: vajadus üle minna tänaselt toetusõigustel põhinevalt lähenemiselt avaliku hüve eest makstava õiglase tasu põhimõttele. Tähelepanuväärne on see, et kirjaga olid nõus mitte üksnes k…

Looking back at the conference

Image
The conference is over and a week has passed. In the meantime also the organic agriculture organisation IFOAM EU has held its Congress in Tallinn. We thus surrounded the informal Agri-Fish Council from both ends, making it clear that agriculture needs a turn towards a sustainable path. Neither we nor organic farmers got the permission to address the ministers of agriculture, even though the main-stream COPA-COGEGA was present as usual.As seen from the Conference press release the speakers and participants sent an open letter to the Agri-Fish Council and other decision-making bodies of EU. It is important to note that not only was it possible to have a common statement from a very diverse crowd of speakers from environmental NGOs but also several (even though not all) of the speakers representing agriculture also agreed to sign. And also among the participants who joined the letter were also people from both environmental and agricultural backgrounds.

The letter was sent to the parti…

PRESS RELEASE: European Union’s agricultural policy needs a significant change

Image
Environmental and agricultural organisations, farmers, scientists, officials and other participants attended a conference on 1st and 2nd of September in Tallinn and Matsalu to discuss the future of the EU’s common agricultural policy (CAP). Despite their versatile background, most speakers found that the CAP requires significant changes. Multiple participants signed an open letter addressed to the Agriculture and Fisheries Council of the European Union and other relevant EU decision-makers with their proposals how to repair the policy.

Speakers at the conference stressed the importance of agriculture in providing food and various public goods. At the same time negative sides of the present-day agriculture like impact on water, problems with pesticides, biodiversity loss, hardship faced by family farms and land grabbing were discussed. Positive examples of dealing with these problems were also presented. The overall conclusion shared by most speakers, however, was that CAP does secure…

PRESSITEADE: Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikas tuleb teha olulisi muudatusi

Image
Keskkonnaühenduste ja põllumajandustootjate esindajad, talunikud, teadlased, ametnikud ja teised asjaosalised arutasid 1.-2. septembril Tallinnas ja Matsalus toimunud konverentsil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikku. Enamus kõnelenutest leidis, et ÜPP vajab põhjalikku muutust. Kümned konverentsi osalejad saatsid Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogule ning teistele otsustajatele avaliku kirja, milles esitavad oma ühised ettepanekud poliitika parandamiseks.Konverentsil kõnelnud rõhutasid põllumajanduse tähtsust Euroopa toidujulgeoleku tagamisel ning avalike hüvede nagu elurikkus säilitamisel. Samas käsitleti põhjalikult ka negatiivseid nähtusi: põllumajanduse mõju vee kvaliteedile, pestitsiididega seonduvaid probleeme, elurikkuse kadu, peretalude hääbumist, maade haaramist ning palju muud. Kuigi vaadeldi ka häid näiteid nende probleemidega tegelemisel, tuli kokkuvõttes tõdeda, et senine põllumajanduspoliitika ei taga põllumajanduse säästvat arengut.…

Galerii: II päev - talude külastus ning seminar

Image
Teisel sündmuse päeval käisime peamiselt väliskülalistega väikesel Eesti tuuril: külastasime Saidafarmi, pidasime Matsalu keskuses seminari ning käisime vaatamas Mätiku talu.
Reis kaardil
Saidafarm
"Helga"

Vabatahtlik Kairi Kaja Lotman
Gwyn Jones
Lennart Glath
Jaanus Elts
Henriette Christiansen


Õnnelikud moderaatorid
Mätiku talu  - perekond

Gallery: II day - farm visits and the seminar

Image
II day took the participants to a small trip around Estonia - we visited Saidafarm, had a seminar in Matsalu centre and ended our trip with a visit to Mätiku farm. 
A map of our tour
At Saidafarm
"Helga"

Volunteer Kairi
Kaja Lotman
Gwyn Jones
Lennart Glath
Jaanus Elts
Henriette Christiansen


Happy moderators
Mätiku farm - the family

Galerii: konverentsi I päev

Image
Konverentsi "ÜPP 2020. Jätkusuutliku põllumajanduse poole" I päev piltides.
Ettekandeid pidasid 14 eksperti eri valdkondadest. Aitäh kõigile!
Jagame õige pea siin blogis ka sisulisi kokkuvõtteid.

Kärt Vaarmari tervituskõne ELFi poolt
Marko Gorban


Harry Liiv
Ottilia Thoreson


Juhan Särgava Roomet Sõrmus
Kaul Nurm
Sofia BjörnssonAleksei Lotman
Mikhail Durkin
Inés Jordana