Kestliku ja kulutõhusa EL põllumajanduspoliitika poole!


Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustas 2017. a kevadel uue projektiga „Kestliku ja kulutõhusa EL põllumajanduspoliitika poole”. Pea aastase projekti eesmärgiks on tagada tasakaalustatud arutelu 2020. aasta järgse EL Ühise Põllumajanduspoliitika (ÜPP) ehk Common Agricultural Policy (CAP) teemal.


Tänane ÜPP on ulatusliku negatiivse keskkonnamõjuga ning vajab reformi. ELF loodab, et just erinevate seisukohtadega arvestamine võimaldab jõuda pärast 2020. aastat tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitikani Euroopa Liidus.

Parem koostöö!

Projekt toetab Eesti ja EL kodanikuühenduste (keskkonna-, põllumajanduse- ja maaelu arendamisega tegelevad organisatsioonid) koostöövõrgustiku väljakujunemist, milles sõnastatakse ÜPP osas ühised seisukohad ja tehakse protsessi kohta info kättesaadavaks avalikkusele. Nii leiabki ka käesolevast blogist olulisema info seisukohtade kohta.

Ühenduste tõhus osalemine diskussioonis võimaldaks selgemini näha kõiki keskkonnale ja põllumajandustootjatele avalduvaid positiivseid ja negatiivseid aspekte.

Projekti tippsündmus: rahvusvaheline konverents Tallinnas

Eesti EL eesistumise perioodil 2017. aasta septembris korraldame konverentsi, millel osalevad Eesti ja EL keskkonnaorganisatsioonid, põllumajandustootjad ja ametnikud. Konverentsi fookuses on ühise põllumajanduspoliitika kujundamine.

Suur aitäh SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile toetuse eest!

Comments

Popular posts from this blog

ÜPP reformi käik tekitab pettumust

Galerii: II päev - talude külastus ning seminar

CAP reform is a disappointment